Zdrowie

  • EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Jeśli wybieramy się na zagraniczny urlop do jednego z europejskich krajów warto wyrobić sobie kartę EKUZ ( Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ). Karta ta to podstawowy dokument uprawniający do uzyskania pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania w krajach Unii Europejskiej. Na jej podstawie mamy prawo do takiego samego leczenia w publicznych placówkach opieki medycznej jak mieszkańcy kraju w którym wypoczywamy.

Oczywiście należy także być przygotowanym na dodatkowe wydatki za wizytę u lekarza. Może okazać się, że z własnej kieszeni należy pokryć część kosztów wizyty u lekarza, pobytu w szpitalu lub zapłacić za leki w aptece. Warto także wykupić sobie dodatkową polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków, szczególnie jeśli w trakcie pobytu zamierzamy uprawiać sporty np. żeglowanie, nurkowanie lub jazda na nartach. W razie wypadku w trakcie uprawiania sportu NFZ nie zapłaci np. za transport do Polski, dlatego właśnie warto posiadać dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje dodatkowe koszty.

Karta EKUZ wydawana jest osobom ubezpieczonym w NFZ, wyjeżdżającym czasowo np. w celach turystycznych, w celu podjęcia nauki lub pracy zagranicą.


Karta EKUZ obowiązuje w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.


Obowiązuje także na terenach leżących poza Europą, w których stosowane są przepisy Unii Europejskiej: Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska ( terytoria francuskie); Azorach i Maderze ( terytoria portugalskie ); Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich ( terytoria hiszpańskie ).


Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie i od ręki w regionalnych oddziałach NFZ. Aby ją uzyskać trzeba zgłosić się z wypełnionym wnioskiem ( dostępny w oddziałach lub na stronie NFZ-u ) oraz dokumentami potwierdzającymi opłacanie składki: dla rencistów i emerytów – legitymacja lub ostatni odcinek renty lub emerytury, dla pracujących – druk ZUA, RMUA lub inne zaświadczenie potwierdzające odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla prowadzących własną działalność gospodarczą – potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Karta EKUZ nie obowiązuje poza Europą. Wybierając się na wypoczynek np. do Egiptu, Turcji, Maroka lub Tunezji należy pamiętać o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej.Nasi partnerzy: