Wycieczki dla szkół

Proponujemy Państwu zwiedzanie najciekawszych regionów  i  obiektów  turystycznych  Polski.


Poszczególne  wyjazdy  można  modyfikować  lub  opracować  całkowicie  nowe   trasy  dla  wycieczek  nie  ujętych  w  niniejszej  ofercie.  
Każda grupa prowadzona  jest  przez  doświadczonych  pilotów.  Jednocześnie  pragniemy  nadmienić,  że  jesteśmy  biurem  posiadającym  koncesję  na  prowadzenie  wszelkich  usług  turystycznych jako touroperator.

Posiadamy także Gwarancje Ubezpieczeniową Organizatora i pośrednika Turystycznego   w Europaische Reiseversicherung AG
Oczywiście  obecnie  na  rynku  znajduje  się  wiele  podmiotów  gospodarczych  zajmujących  się  turystyką,  okazuje  się  jednak,  że  wiele  z  nich  nie  posiada  koncesji  na  prowadzenie  usług  turystycznych  i  wykonuje  swoją  działalność  niezgodnie z prawem  rodzi  to  za  sobą  określone  skutki  prawne  i  zamiast  przyjemnej  wycieczki  może  spotkać  Państwa  niezbyt  miła  niespodzianka.  Legalność działalności biura i posiadanie koncesji możecie sprawdzić państwo na stronie ministerstwa http://www.turystyka.gov.pl/

Nasi partnerzy: