Ubezpieczenia

W trosce o bezpieczeństwo klienta i udany wypoczynek Nasze biuro podpisało umowę  z jednymi z najlepszych towarzystw Ubezpieczeniowych na rynku europejskim – dwoma niemieckimi firmami: TUiR Allianz i ERV  Europäische Reiseversicherung AG.


Poniżej przedstawiamy w krótkim zarysie ofertę ubezpieczycieli.
Wysokość stawki ubezpieczeniowej zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta.

Ubezpieczenia firmy ERV :


 
1. ubezpieczenia krajowe NNW w trzech wariantach w zależności od Państwa potrzeb.

Dodatkowo specjalne zniżki dla:
 • grup 10 osobowych lub większych,
 • młodzieży do 18 roku życia lub osób uczących się do 24 roku życia.

2. Beztroskie Podróże zagraniczne – krótkoterminowe:

 • Pakiet TIP – zawiera Koszty Leczenia i Transportu, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie bagażu i podstawowe Assistance Medyczne

 • Pakiet TIP PLUS – zawiera Koszty Leczenia i Transportu, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie bagażu i podstawowe Assistance Medyczne

 • Pakiet TOP – zawiera Koszty Leczenia i Transportu, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie bagażu i rozszerzone Assistance Medyczne

 • Pakiet TOP PLUS – zawiera Koszty Leczenia i Transportu, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie bagażu i rozszerzone Assistance Medyczne


Dodatkowo do każdego pakietu można dokupić następujące rozszerzenia:
 • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych,
 • ubezpieczenie wykonywania pracy fizycznej lub pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka,
 • pakiety SKI lub SPORT,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania.Ubezpieczenia firmy Allianz


1. ubezpieczenia Krajowe NNW w pięciu  wariantach w zależności od potrzeb klienta


2. ubezpieczenia zagraniczne GLOBTROTER  zawierające:

 •  pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLiA),
 •  wypłatę świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW),
 •  odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O i OC/R),
 •  pokrycie kosztów utraty, kradzieży lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (BP),
 •  pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego z niej  powrotu oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/R),
 •  pokrycie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz   anulowana noclegu(-ów) w hotelu (O/H),
 •  pokrycie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).
W ramach powyższych świadczeń jest dostępny duży zakres sum ubezpieczenia i gwarancji. Każdorazowo według potrzeb klienta ustalamy indywidualne warunki i wysokości ubezpieczenia.

Nasi partnerzy: